Zarządzanie kontem na serwerze

  • Logowanie do własnego konta serwera

    Dostęp do konta serwera umożliwia zarządzanie: kontami email (dodawanie, usuwanie, zmiany haseł, autorespondery, przekierowywanie maili etc.) tworzenie kopii zapasowych konta - bazy danych oraz plików dostę...
  • Zarządzanie kontami mailowymi

    Po zalogowaniu do panelu serwera mamy możliwość zarządzania kontami mailowymi po kliknięciu na opcję Konta Email / Email Accounts w sekcji Email. ...