Zmiana hasła do poczty email


Po zalogowaniu się do webmaila na pierwszym ekranie mamy wiele opcji jak zmiana hasła, ustawienie autorespondera, podgląd ustawień. Proszę skorzystać z tej opcji.

zmiana hasła email

Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?