Zarządzanie kontami email przez administratora kont email


Aby zarządzać kontami email w danej domenie należy : 

1. zalogować się pod adresem panelu serwera (np: https://mail.sperohost.pl) - dokładny adres przekazywany jest w trakcie dodawania domeny do serwera.

2. Przechodzimy do zakładki Mailboxes i klikamy na "add mailbox/dodaj konto"

3. podajemy podstawowe parametry konta.

Username - akceptowane tylko znaki alfanumeryczne, myślnik i kropka.
Full Name/ Pełna nazwa - Pełna nazwa nadawcy
Quota - proszę wpisać "0" (bez limitu danych na konkretne konto email) lub ograniczyć wielkość skrzynki do oczekiwanej pojemności. Bez limitu oznacza że skrzynka zajmie maksymalną dostępną pojemność w ramach wykupionego abonamentu.
Password - można wygenerować lub podać własne - dodatkowo można sprawdzić czy hasło nie znajduje się na liście wyciekłych haseł.


Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?