wyłączenie aplikacji przez w terminalu przez OCC


Listowanie aplikacji: 
/var/www/html# sudo -u www-data php occ app:list

Wyłączenie:
/var/www/html# sudo -u www-data php occ app:disable notifications

Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?