Udostępnianie plików czy całych katalogów


Aby usdostępnić za pomocą linku plik czy katalog wystarczy zalogować się do panelu webowego chmury i następnie: 

Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?