SMTP Error: 501 5.1.3 Bad recipient address syntax on empty Config.adminEmail


Błąd ten może być spowodowany błędnym podaniem adresu odbiorcy poprzez dodanie nawiasów <> do adresu. Robią tak niektóre programy pocztowe.

Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?