Połaczenie WebDAV


Z chmurą można połączyć się także poprzez protokół WebDAV.
Adres WebDAV można uzyskać po zalogowaniu się na swoją chmurę i w zakładce pliki kliknąc w "ustawienia" w dolnym lewym rogu.
W systemie Windows 10 mapujemy folder wchodząc do okna plików: 

 


I podajemy dane WebDAV:Na końcu podajemy login i hasło. 
dzięki temu mamy nowy napęd w exploratorze plików z plikami z chmury.

Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?