Konfiguracja poczty, kalendarza i kontaktów na urządzeniach


Podczas konfiguracji konta, jeśli ustawienia nie zostały wykryte automatycznie, zawsze należy podawać jako manualnie adres serwera email/POP3/SMTP/IMAP.

Ręczna konfiguracja

Email


Service Encryption Host Port
IMAP STARTTLS mail.sperohost.pl 143
IMAPS SSL mail.sperohost.pl 993
POP3 STARTTLS mail.sperohost.pl 110
POP3S SSL mail.sperohost.pl 995
SMTP STARTTLS mail.sperohost.pl 587
SMTPS SSL mail.sperohost.pl 465

Użyj „zwykłego” jako mechanizmu uwierzytelniania. Wbrew założeniom żadne hasła nie będą przesyłane zwykłym tekstem, ponieważ uwierzytelnianie nie jest możliwe bez TLS.Kontakty i kalendarze

Domyślne adresy URL kalendarza SOGos (CalDAV) i kontaktów (CardDAV):

CalDAV - https://mail.sperohost.pl/SOGo/dav/user@example.com/Calendar/personal/
CardDAV - https://mail.sperohost.pl/SOGo/dav/user@example.com/Contacts/personal/Niektóre aplikacje mogą wymagać użycia https://mail.sperohost.pl/SOGo/dav/ lub pełnej ścieżki do kalendarza, którą można znaleźć i skopiować z poziomu SOGo.


Automatyczna konfiguracja

Wszystkie szczegóły stawień można sprawdzić logując się do swojego pulpitu zarządzania kontem pocztowym pod adresem https://mail.sperohost.pl i przejściu na stronę konfiguracji.
A


Czy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?