Dodanie podpisu w webmailu - poczcie w przeglądarce.Ogólnia zasada jest taka, że stopka dodawana jest w miejscu gdzie powstaje mail.

Jeśli piszą go Państwo z programu pocztowego (outlook) to tam musi być dodana. Jeśli tworzą Państwo maila przez webmail - to tam musi być ustawiona.


Podpis w webmailu można zmienić tak:

1. po zalogowaniu trzeba kliknąć trybik


2. Następnie wybrać pocztę, konta imap  i edycje konta email3. Wpisać aktualny podpisCzy uważasz, że ten artykuł jest przydatny?